incident management

Als berger hebben wij te maken met Incident Management (IM). IM is van toepassing op het Nederlandse snelwegennet en moet er voor zorgen dat de rijbaan na een incident (pech of schade) snel en veilig wordt vrijgemaakt om zodoende files zoveel mogelijk te verkorten.
Voor meer informatie: www.incidentmanagement.nl